Ψωμοτύρι Far Better Food

Κειριαδών 24
Athens
+302111822977 info@psomotiri.gr
Δευτέρα 9:30 ΠΜ - 3:00 ΜΜ
Τρίτη 9:30 ΠΜ - 3:15 ΜΜ, 5:30 ΜΜ - 9:00 ΜΜ
Τετάρτη 9:30 ΠΜ - 3:00 ΜΜ
Πέμπτη - Παρασκευή 9:30 ΠΜ - 3:00 ΜΜ, 5:30 ΜΜ - 9:00 ΜΜ
Σάββατο 9:30 ΠΜ - 3:30 ΜΜ