Καλημέρα με Παρασκευή και κοντή (μεγάλη!) γιορτή σήμερα!

#psomotirifarbetterfood #nikos #nikoleta #nameday #friday

www.facebook.com/psomotirifarbetterfood/photo...